Artikel 96 – Forhold til tidligere indgåede aftaler

Artikel 96

Forhold til tidligere indgåede aftaler

Internationale aftaler, der omfatter overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som er indgået af medlemsstaterne inden den 24. maj 2016, og som overholder den EU-ret, der finder anvendelse inden denne dato, forbliver i kraft, indtil de ændres, erstattes eller ophæves.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.