Artikel 29 – Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren

Artikel 29

Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren

Databehandleren og enhver, der udfører arbejde for den dataansvarlige eller databehandleren, og som har adgang til personoplysninger, behandler kun disse oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.