Artikel 29 - Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren


Artikel 29
Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren


Databehandleren og enhver, der udfører arbejde for den dataansvarlige eller databehandleren, og som har adgang til personoplysninger, behandler kun disse oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.