Artikel 91 – Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler

Artikel 91

Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler

1.   Hvis kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund i en medlemsstat på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden anvender omfattende regler om beskyttelse af fysiske personer hvad angår behandling, kan disse eksisterende regler fortsat finde anvendelse, forudsat at de bringes i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Kirker og religiøse sammenslutninger, der anvender omfattende regler i henhold til denne artikels stk. 1, underlægges tilsyn af en uafhængig tilsynsmyndighed, som kan være specifik, forudsat at den opfylder betingelserne i kapitel VI.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.