Databeskyttelsesloven

§ 33

Datatilsynet kan offentliggøre sine udtalelser og afgørelser. Bestemmelsen i § 22 finder anvendelse på offentliggørelsen.