GDPR til

virksomheder

GDPR services til dig, der skal have styr på de nye regler om databeskyttelse, nemt og intuitivt.

Hvad er GDPR?

Kært barn har mange navne; GDPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er det samme.

 GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. Databeskyttelse blev særlig relevant d. 25. maj 2018, da alle virksomheder fra denne dato skulle efterleve GDPR-reglerne.

Play Video

GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige for en lille virksomhed at gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.

5 vigtige GDPR-regler

Alle GDPR-reglerne er vigtige, men her er der 5, som du skal være særligt opmærksom på. Din virksomhed skal:

 • Føre en fortegnelse.
 • Dokumentere at lovgivningens principper for god databehandling efterleves.
 • Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
 • Oplyse kunder og ansatte om hvordan deres data behandles.
 • Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen fx hvis der anvendes samtykke, databehandlere, mv.

Andre relevante GDPR-regler

Vi kunne blive ved med at nævne vigtige emner, fordi der er ligeså mange andre GDPR-regler, som din virksomhed skal have styr på. Din virksomhed skal:

 • Lave en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.
 • Indgå særlige aftaler om databeskyttelse med sine databehandlere.
 • Føre tilsyn med sine databehandlere.
 • Bruge databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
 • Efterleve kunders og ansattes rettigheder.
 • Tjek selv lovgivningen, også kaldt Databeskyttelsesforordningen.

GDPR for virksomheder

Kom nemt i gang med GDPR i din virksomhed 

GDPR & HR

GDPR & Marketing

GDPR & IT

GDPR kursus

GDPR i praksis​

GDPR & Samarbejds-partnere​