Alle artikler

Kommende kurser

Aarhus d. 10. September.

København d. 03. Oktober.

Se alle datoer

GDPR advokat

Hvornår skal man bruge en advokat til sin GDPR?

Mange virksomheder laver al GDPR-arbejdet inhouse mens andre gør brug af en GDPR-advokat eller konsulent til at hjælpe med forskellige dele af arbejdet, så der etableres GDPR-compliance.

Det kan være en god idé at tage fat i en specialiseret GDPR-advokat, hvis du vil være sikker på, at det juridiske er på plads med implementeringen af GDPR eller ved tvivlsspørgsmål.

I denne artikel kommer vi ind på hvor og hvornår, at det er klogt at inddrage en GDPR-advokat.

Indhold

Fordele ved specialiseret GDPR-advokat

GDPR-compliance kræver en blanding af GDPR-viden, organisationsforståelse, IT-viden og projekt- og driftsledelse. Derfor kan det være en god idé at få hjælp af specialiseret advokat eller GDPR-konsulent. 

En ikke-specialiseret advokat har typisk ikke disse kompetencer, og derfor kan GDPR-implementeringen ende med blot at blive et stykke skrivebordsarbejde. 

En rådgiver skal hjælpe virksomheden med, at GDPR efterleves i virksomhedens processer og ved brugen af IT-systemer – og dette kræver betydelig erfaring med at implementere og efterleve GDPR-reglerne i praksis.

GDPR-compliance

En specialiseret GDPR-advokat har erfaring med at implementere GDPR i flere virksomheder, hvilket din virksomhed kan drage nytte af. Det gør det nemt at få styr på sin GDPR-compliance. 

Advokaten har kompetencerne til at løse opgaven, samt til at besvare tvivlsspørgsmål, som utvivlssomt opstår undervejs. 

En specialiseret advokat kan typisk klare opgaven hurtigere, bedre og mere effektivt end interne medarbejdere, hvis disse medarbejdere ikke har særlig erfaring med GDPR, da GDPR-compliance er en stor opgave for alle virksomheder.

Ingen spildtid

Det kan være ressourcekrævende for en medarbejder at opbygge tilstrækkelige kompetencer til at kunne lede virksomheden til GDPR-compliance, hvis denne ikke har tidligere erfaringer med GDPR.

En advokat kan omvendt tage styringen af compliance-arbejdet og fortælle hvad I skal gøre internt for at komme i overenstemmelse med GDPR-reglerne.

Det er stadig vigtigt, at der opbygges et minimum af kompetencer inhouse i virksomheden, så I kan identificere databeskyttelsesretlige udfordringer når de opstår. 

Dette kan gøres ved, at en eller flere medarbejdere opkvalificeres i GDPR, samt ved awareness træning af virksomhedens øvrige medarbejdere.

Driftssikkerhed

En af de helt store fordele ved at bruge en GDPR-advokat er, at virksomhedens øvrige medarbejdere kan forsætte med den øvrige drift af virksomheden. 

Det er sjældent billigt at benytte sig af en advokat, men omvendt kræver det også mange interne ressourcer at skulle lave GDPR-arbejdet, og særligt hvis disse ressourcer ikke allerede findes inhouse. Det kan derfor være en god handel at benytte sig af en GDPR-advokat eller konsulent, da I samtidig sparer tid og mindsker risikoen for at begå fejl.

Objektivitet

En udefrakommende konsulent medbringer en objektivitet til virksomhedens nuværende praksis, og kan identificere risici, som virksomhedens egne medarbejdere ikke er bevidste omkring.

GDPR-services

En advokat kan naturligvis hjælpe med at besvare juridiske spørgsmål vedrørende databeskyttelsesreglerne, men der er nogle særlige GDPR-problemstillinger, hvor en GDPR-advokat typisk kan have specialiserede services.

DPO-service

Det er et krav, at offentlige institutioner har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), samt at særlige typer af virksomheder har en DPO. Det kan være en rigtig god idé at udlicitere DPO-rollen, da der er særlige krav til DPO-rollen fx særlige kompetencer og uvildighed. 

Der findes advokatfirmaer der specialiserer sig i at udføre denne opgave, og udbyder DPO-services.

GDPR-pakker

Implementering af GDPR tilbydes ofte som pakkeløsninger af de advokatfirmaer, som har specialiseret sig i GDPR. 

Alle virksomheder skal fx have en fortegnelse og databeskyttelsespolitiker, etc. og derfor kan noget af GDPR-arbejdet standardiseres til nytte for flere klienter.

Klippekort

De færreste kontakter formentlig en advokat, hvis de sidder med et tvivlsspørgsmål angående GDPR, og særligt hvis de ikke allerede har formaliseret et samarbejde med advokaten som rådgiver for virksomheden.

Med en klippekortsløsning til din GDPR-advokat, så har du mulighed for at stille spørgsmål til en etableret partner af din virksomhed efterhånden, som udfordringerne trænger sig på i dit arbejde.

Det kan give en ro omkring GDPR-arbejdet, hvis I ikke allerede har sådanne kompetencer inhouse.

Awareness og uddannelse

Alle medarbejdere har behov for at kende til GDPR-reglerne.

En advokat kan hjælpe med at uddanne og træne medarbejderne i GDPR, så virksomheden løfter sit kompetenceniveau. Det er elementært at medarbejderne er i stand til at identificere udfordringer i det daglige arbejde, så virksomheden kan efterleve lovgivningen.

GDPR-tjek

Det er et krav, at man altid efterlever GDPR-reglerne, og derfor er det god praksis at udføre en ajourføring af virksomhedens GDPR-efterlevelse fx årligt.

Dette kan du hyre advokat til, hvilket kan give en kontinuerlig sikkerhed for, at virksomhedens GDPR er ajourført. Fordelen ved at inkludere en advokat i dette er dennes objektivitet, hvilket kan være vanskeligt at etablere inhouse.

Sikkerhedsbrud

Ved en kompromitering af virksomhedens databeskyttelse, så skal kravene til GDPR følges fx ved underetning af de berørte, samt til Datatilsynet. 

En advokat kan sikre at procedurekravene hertil overholdes, så skaden mindskes for alle involverede parter.

Sagsrådgivning

GDPR kan medføre klagesager fra personer, som virksomheden behandler personoplysninger omkring og Datatilsynet kan komme på tilsyn. Her kan I få brug for en advokat til at rådgive virksomheden. 

Opsummering

Det kan være en god idé at hyre en GDPR-advokat til at få styr på virksomhedens compliance. 

I kan også lave alt arbejdet selv ved at følge disse 2 tjeklister:

GDPR - så alle kan være med

Kurser med GDPR.DK

AARHUS

GDPR kursus d. 10. September.

Et praktisk kursus, som ruster dig til at arbejde med GDPR i din arbejdsdag.

Et kursus, hvor vi starter fra begyndelsen.

1-dags kursus i København målrettet ikke-eksperter.
Se kursus

KØBENHAVN

GDPR kursus d. 03. Oktober.

Et praktisk kursus, som ruster dig til at arbejde med GDPR i din arbejdsdag.

Et kursus, hvor vi starter fra begyndelsen.

1-dags kursus i Aarhus målrettet ikke-eksperter.
Se kursus