Artikel 94

Ophævelse af direktiv 95/46/EF

1.   Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra den 25. maj 2018.

2.   Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, gælder som henvisninger til Det Europæiske Databeskyttelsesråd oprettet ved denne forordning.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.