Artikel 74

Definitioner

1.   Formanden har følgende opgaver:

a)

at indkalde til møder i Databeskyttelsesrådet og udarbejde dagsordenen herfor

b)

at underrette den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder om de afgørelser, der vedtages af Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 65

c)

at sikre, at Databeskyttelsesrådets opgaver udføres rettidigt, navnlig i forbindelse med den sammenhængsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63.

2.   Databeskyttelsesrådet fastlægger fordelingen af opgaver mellem formanden og næstformændene i sin forretningsorden.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.