Artikel 73

Formand

1.   Databeskyttelsesrådet vælger med simpelt flertal en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer.

2.   Embedsperioden for formanden og de to næstformænd er fem år med mulighed for forlængelse én gang.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.