Artikel 73 - Formand


Artikel 73
Formand


1.   Databeskyttelsesrådet vælger med simpelt flertal en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer.

2.   Embedsperioden for formanden og de to næstformænd er fem år med mulighed for forlængelse én gang.