Artikel 72

Procedure

1.   Databeskyttelsesrådet træffer afgørelse med simpelt flertal blandt sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2.   Databeskyttelsesrådet vedtager sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele blandt sine medlemmer og tilrettelægger sin drift.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.