Artikel 31 - Samarbejde med tilsynsmyndigheden


Artikel 31
Samarbejde med tilsynsmyndigheden


Den dataansvarlige og databehandleren samt, hvis det er relevant, deres repræsentanter samarbejder efter anmodning med tilsynsmyndigheden i forbindelse med udførelsen af dens opgaver.