GDPR kurser

Så alle kan være med

Kursusoversigt

NavnDatoKursusstedPladser
GDPR kursus (basis)30. april 2024København Ledige pladser
GDPR kursus (basis)22. maj 2024Aarhus Ledige pladser
GDPR kursus (basis)20. juni 2023København Ledige pladser

Firmakursus

GDPR kursus til din virksomhed

Har flere medarbejdere brug for grundlæggende GDPR-kundskaber? Vi kan afholde GDPR kursus (basis) på et lukket hold udelukkende for jeres medarbejdere.

Markant billigere

Kurset afholdes hos jer for 1.995 kr. per deltager ex. moms (minimum 10 deltagere), hvor I stiller faciliteter mv. tilrådighed . Vi kan også afholde kurset for et tillæg.
Kontakt

Oplæg

Har I kun 1 time?

Har I brug for et perspektiv på GDPR til et personalemøde, så medarbejderne ikke glemmer 'det' - eller et strategisk perspektiv til et bestyrelsesmøde? Oplægget tilpasses jeres øvrige arbejdsdag.

Bliv inspireret

Vi kan tale om lige præcis det, som I ønsker - eller vi kan afholde et standardoplæg.
Kontakt

Klippekort

Til virksomheder med mange medarbejdere

Har du løbende behov for at uddanne dine medarbejdere i GDPR, så send dem på GDPR.DK's åbne kurser for en rabat.

Få en rabataftale #klippekort

Hvis du sender mange på GDPR.DK's kurser, så kan vi også tilbyde dig en rabat.
Kontakt

Træning

Hjælp til awareness?

Har du brug for at højne GDPR-niveauet i virksomheden, og står du overfor at skulle uddanne dine kollegaer?

Træning eller projektledelse

Vi kan hjælpe dig med at tilrettelægge din uddannelsesplan, samt udføre træningen af dine kollegaer.
Kontakt

Hvorfor vælge GDPR.DK's kurser?​

Spørgsmål og svar

Det er vores målsætning at levere kurser, som skaber tilfredse kunder. Derfor gør vi vores bedste for at gøre dig tilfreds med din deltagelse.

Er du ikke tilfreds med udbyttet af din kursusdeltagelse, så får du naturligvis pengene tilbage. 

Når du har deltaget i et af vores kurser, så modtager du et diplom, som beskriver hvad du har lært på kurset.

Det vil fremgå af det specifikke kursus, hvis det er anbefalesværdigt at have forudgående viden.

Hvis det ikke fremgår af kursusbeskrivelsen eller du ønsker yderligere information om kurset, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Der er ingen ‘lektier’ forud for kurset, så du kan gå direkte ind i kurset og deltage.

Det er jo altid godt at være forberedt, så vi vil sende dig en mail i god tid inden kurset, hvor du også vil blive vejledt til frivillig læsning. 

Vores hold har maksimalt 12 deltagere, og ofte færre.

Der vil være praktiske øvelser, så du kan prøve “GDPR” af i praksis.

Underviseren vil typisk gennemgå et tema fra kurset, hvorefter at du får en øvelse om dette, så du kan teste din viden i praksis.

Vores gdpr kurser er endnu ikke online, men vi kan arrangere webinar og lignende ad hoc.

Der vil komme flere persondatakurser.

Leder du efter et bestemt persondatakursus, så hjælper vi dig gerne med at guide dig videre. Har du en god idé til et kursus, så er vi også åbne for at arbejde videre med din idé.

Vi holder jævnligt GDPR kursus i Aarhus. 

Der kommer kursister fra hele landet til GDPR kurserne, så derfor afholdes kurset altid nær Hovedbanegården i Aarhus og offentlig transport. 

 

Hvis du leder efter et GDPR kursus, så holder vi jævnligt kurser i København.  

Kurset afholdes i centrum af København nær Hovedbanegården eller Nørreport. Det er derfor nemt at rejse til og fra kurset med tog eller metro.

GDPR.DK er en virksomhed med 100% fokus på kurser og træning i GDPR.

Hvis databeskyttelsen skal fremmes med GDPR-lovgivningen, så skal alle kunne forstå principperne bag reglerne, og derfor afholder vi GDPR kurser og træning, så alle kan være med. 

Via dette link kan du læse mere om menneskene bag GDPR.DK.

Hvis du har spørgsmål til kurser, så er du velkommen til at kontakte os via hjemmesiden eller sende en mail på team@gdpr.dk.

100% GDPR

Vi har 100 % fokus på at formidle GDPR via kurser, træning og uddannelse - så alle kan være med når der tales om GDPR.

Praktisk

Vores GDPR kurser har et praktisk fokus. Den abstrakte lovgivning simplificeres, så du kan implementere den i praksis.

Online redskaber

Kurset og dets materiale indarbejder online ressourcer, så du bliver uddannet i selv at finde dine 'GDPR løsninger'.

Vejledning til GDPR kurser

Persondataloven er det danske ‘tillæg’ til persondataforordningen, som supplerer persondataforordningen i dansk lovgivning. 

Der findes få kurser, som er 100 % dedikeret persondataloven, men de fleste kurser med fokus på persondataforordningen vil indeholde relevant information fra persondataloven (eller nærmere databeskyttelsesloven). 

Hvis du leder efter et generalist kursus for ikke-eksperter om “GDPR”, “persondataforordningen” eller “databeskyttelsesforordningen”, så kan du evt tage et kig på vores eget GDPR kursus, som netop er målrettet alle dem, som bliver inddraget i virksomhedens GDPR uden dog at have det endelige ansvar for virksomhedens compliance.  

Et kursus i persondataforordningen har typisk et juridisk fokus, som er særligt relevant for jurister, som har behov for at kende retspraksis.

Persondataforordningen kan være nærmest uendelig kompleks, da den beskæftiger sig med en virkelighed, som er i konstant forandring. Et kursus i lovgivningen vil derfor altid forholde sig til de aktuelle emner, som kan have betydning for den praksis, som virksomheden i dag skal indordne sig efter i sin GDPR compliance.

DPO-rollen er først og fremmest en rolle, som har nogle særlige krav til sig, som er dikteret af persondataforordningens artikel 3739. Det er vigtigt at have for øje, at du sagtens kan have en GDPR-ansvarlig i organisationen uden, at denne har titel eller rolle af DPO. Hvis du ansætter vedkommende med titel af DPO, så skal du være opmærksom på, at de har nogle rettigheder i deres jobrolle, som du som virksomhedsejer skal efterkomme jf. artikel 38

DPO uddannelser har fokus på de særlige lovkrav, som definerer DPO rollen. DPO’en er et krav for offentlige institutioner, samt virksomheder der behandler store mængder persondata, som en del virksomhedens kerneaktivitet, samt sker regelmæssig og systematisk overvågning af personer, eller behandling af følsomme- og strafbare oplysninger. Det er derfor et meget begrænset antal af danske virksomheder, som faktisk skal have en DPO, og kan derfor ansætte den GDPR-ansvarlige som GDPR-koordinator i stedet. 

Hvis du ønsker et arbejde som DPO, så er DPO-uddannelsen god, men hvis du blot ønsker at få styr på GDPR i organisationen som GDPR-projektleder, superbruger eller tovholder, så er DPO-uddannelserne nok ikke det bedste match for dig.

Særligt offentlige organisationer har tilknyttet en DPO, da dette er et lovkrav. En DPO har typisk ansvaret på tværs af enheder dvs. en DPO kan sagtens have ansvaret på tværs af et helt ministeriums styrelser.

DPO’en har en rolle som bindeleddet mellem virksomheden og Datatilsynet i tilfælde af et tilsyn, og det vil derfor være et af de punkter, som en DPO uddannelse vil indeholde.

Da DPO’en er organisationens databeskyttelsesekspert, som bl.a. har til opgave at overvåge at virksomheden efterlever lovgivningen, så vil en DPO uddannelse være med til at ruste dig til denne opgave. Persondataretten har overlap til andre lovgivningen fx markedsføringsloven, cookiereglerne mm., og DPO-kurset giver dig det nødvendige overblik, som du skal bruge til at varetage sådan en rolle.

I praksis vil det svært at varetage en DPO-rolle, hvis man ikke arbejder fast med GDPR, da persondataretten er for kompleks til dette. Hvis du også varetager andre opgaver i din virksomhed, så må du forvente, at der vil opstå spørgsmål i dit arbejde, hvor du vil få behov for at hente bistand udefra. Derfor er DPO uddannelsen bedst egnet til personer, som kommer til at arbejde fast med persondataforordningen.

Det er utroligt vanskeligt at finde de kompetencer på arbejdsmarkedet, som der kræves af en DPO; jura, IT og projektleder kompetencer. 

Det er svært at forestille sig en jurist, som måtte have overvejet at studere IT-sikkerhed – og omvendt – en IT-sikkerhedsspecialist som overvejede at blive jurist. Hertil kommer, at DPO-rollen kræver en stor forretningsforståelse, da man skal navigere i organisationens hverdag, hvor IT-systemerne skal fungere og nye kontrakter indgåes med databehandlere. 

Da det er så vanskeligt at finde denne person, så er videreuddannelse af virksomhedens eksisterende medarbejdere typisk den mest realistiske rute til at have disse kompetencer inhouse i virksomheden.

Har du brug for at blive taget igennem GDPR-reglerne af en underviser, og ikke blot læse om reglerne på nettet, så er et GDPR kursus en mulighed.

Et basis kursus er typisk målrettet personer, som har behov for en større forståelse for GDPR-reglerne uden nødvendigvis at skulle tage hele GDPR-ansvaret i virksomheden. 

Hvis du skal varetage virksomhedens efterlevelse af GDPR-reglerne, så kan det være en mulighed at tage et kursus som GDPR koordinator, og alternativt en DPO-uddannelse. Disse kurser er målrettet medarbejdere, som skal sidde med ansvaret i virksomheden, og vil typisk have et større fokus på selve jobfunktionen, og ikke blot reglerne.

Det sværeste med GDPR er typisk at stykke overblikket sammen, så der drages en forbindelse mellem nedenstående koncepter.  

Når denne forbindelse af skabt, så kan næste lag af koncepter bygges på.

De næste lag af, som der skal bruges for at forstå GDPR omhandler de krav der påføres virksomhederne fx 

Et introducerende GDPR kursus vil typisk tage udgangspunkt i fundamentet, og desuden komme ind på de øvrige emner, så fundamentet og den generelle forståelse for GDPR etableres. Herefter, så du et bedre udgangspunkt for at bygge på din GDPR viden med mere avancerede koncepter på, og fx tage en DPO-uddannelse.

Et GDPR-kursus varer typisk 1-2 dage, men du kan snildt fordybe dig i emnet i 5 hele dage, og derfor findes der også GDPR kurser, som går i dybden med GDPR over flere dage.

GDPR koordinatoren sikrer, at organisationen er compliant ved at lave opfølgninger på organisationens behandlingsaktiviteter og informationsaktiver. 

GDPR koordinatoren varetager en praktisk rolle, som koordinerer, at alle organisationens enheder er GDPR-compliant. 

En GDPR koordinator er typisk en organisatorisk skarp medarbejder, som har styr på virksomhedens processer og systemer. GDPR koordinatoren bruger sine kompetencer indenfor projektledelse og administration til at holde virksomheden på rette kurs ift GDPR compliance. 

Hvis der er behov for yderligere afklaring af en persondataretlig problemstilling, så kan der tages kontakt til en juridisk ekspert fx en DPO.

GDPR koordinatorens rolle vil ofte overlappe med en DPO, og i nogle virksomheder er disse 2 roller i praksis den samme.

Alle GDPR kurser handler i sidste ende om at blive GDPR compliant. I GDPR er den løbende drift og vedligeholdelse af organisationens compliance en stor mundfuld, som kræver overblik og struktur. 

Det kan virke banalt, men en essentiel del af at være compliant handler om organisation og struktur. 

En virksomhed, som er godt organiseret, vil have lettere ved at blive GDPR-compliant end en virksomhed, hvor det hele fungerer ad hoc. Et godt compliance kursus vil derfor give dig redskaber til bedre at organisere implementering og vedligeholdelse af virksomhedens efterlevelse af GDPR-reglerne.

Organisering af compliance arbejdet kan involvere en god projektorganisation, samt de IT-redskaber, som skal bruges til at styre virksomhedens GDPR-dokumentation, samt compliance aktiviteter.

Et andet vigtigt element i en virksomheds compliance er den løbende awareness træning af medarbejderne, som langt de fleste bør iværksætte, så alle der arbejder med persondata har et tilstrækkeligt indblik i GDPR-reglerne. Når medarbejderne er trænet i virksomhedens GDPR, så vil hele organisationen bidrage med små skridt til at gøre virksomheden compliant.

GDPR har indført nogle betydelige krav til hvordan, at man skal indgå aftaler med sine databehandlere, samt føre tilsyn med, at disse aftaler efterleves i praksis. 

Med databehandleraftalen, så skal du sikre dig, at dine databehandlere behandler persondata i overensstemmelse med din behandlingshjemmel, samt risikovurdering af din behandlingsaktivitet og informationsaktiver. 

Praktisk tilsyn med databehandlere er særligt vigtigt for større virksomheder, som ofte har mere persondata, samt flere databehandlere. 

Det kan være en stor opgave at føre tilsyn med databehandlere, og tilsynet kan have et betydeligt overlap med den indkøbsansvarliges dialog med databehandleren.

Et kursus med fokus på databehandlere vil omhandle indgåelse af databehandleraftaler, samt tilsyn med databehandlere. Begge dele kræver, at man har kendskab til både IT og GDPR-reglerne, således at man som dataansvarlig kan stille passende krav om sikkerhedsforanstaltninger til databehandleren.

GDPR er et lovområde, som er inspireret af det fagområde, som kaldes informationssikkerhed

Der findes særligt ISO 27001 standarden, som har inspireret GDPR-lovgivningen.

Informationssikkerhed handler om at “sikre organisationens informationer” dvs. data. Informationssikkerhed handler altså om alle organisationens data, og ikke blot persondata. 

Man kan sige, at ISO 27001 handler mere om virksomhedens sikkerhed, hvorimod at GDPR handler om de personer, som virksomheden behandler oplysninger om. 

Der er et betydeligt overlap mellem ISO 27001 og GDPR, og derfor kan det være godt for professionelle, som allerede arbejder med GDPR at lade sig inspirere af kurser i informationssikkerhed.

Netværk i persondataret er typisk målrettet eksperter, som dagligt arbejder med GDPR. Det er typisk personer som har en juridisk baggrund, arbejder som DPO’er eller er GDPR koordinatorer i deres arbejde. 

Det kan være meget givende at være med i et netværk for at holde sig opdateret om udviklingen i persondataretten, som bevæger sig hurtigt, da den i høj grad også drives af IT-udviklingen. 

Derudover, så er persondataretten drevet af EU-lovgivning, hvor udviklingen i andre medlemslande, og særligt EU-domstolens afgørelser også er med til at præge praksis i Danmark.

Deltagelse i et netværk er med til at sikre et højt fagligt niveau, da disse netværk kan gå helt ned i detaljen med fx de seneste afgørelser indenfor persondataretten.

Det er et krav i persondataforordningen at en virksomhed indfører passende organisatoriske foranstaltninger for at beskytte behandlingen af personoplysninger. 

En vigtig organisatorisk foranstaltning er løbende at uddanne medarbejderne, så de har et tilstrækkeligt kendskab til GDPR-reglerne til at kunne afgøre om deres behandling af personoplysninger er korrekt. 

Det er selvsagt vanskeligt at uddanne alle i organisationen til eksperter, og dette er heller ikke målet med GDPR awareness træning. Målet er, at alle medarbejdere har kendskab til reglerne, således at de kan identificere situationer i hverdagen, hvor at reglerne skal overholdes. GDPR awareness træning er typisk en basal og tilbagevendende træning af medarbejdere, så kendskabet til GDPR-reglerne forankres i organisationen.  

Awareness træning i GDPR er et vigtigt element i enhver organisations GDPR compliance program.

Denne træning kan udføres på flere måder:

  • Elearning
  • Oplæg
  • Inhouse GDPR kursus

Elearning bruges af flere virksomheder, som en metode til at kunne øge kendskabet til GDPR for alle på arbejdspladsen. Med Elearning, så kan der skabes målrettede moduler til medarbejderne, som er relevante for netop deres daglige arbejde.

Denne slags målrettet læring er nødvendig når hele organisationen skal med. GDPR er åbenlyst ikke en publikumsfavorit, så når manden på gulvet skal trænes, så skal det dælme være spændende, hvis det skal have effekt. Elearning kan være en let spiselig metode til dette og evt. koblet med video, som også er gjort let og underholdende, så alle kan være med.

Elearning er et nyttigt redskab for virksomhedens GDPR koordinator, som sikrer GDPR compliance. Elearning fungerer også godt til at efterleve dokumentationskravet om at virksomheden uddanner sine medarbejdere i databeskyttelse.

Afhængigt af virksomhedens forretningsområde og behandling af persondata, så kan et træningsforløb inddrage medarbejderne fx hver måned af evt. 10 minutters engagement fra medarbejderen i målgruppen.