Artikel 48

Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-rettenBindende virksomhedsregler

Enhver dom afsagt af en domstol eller ret og enhver afgørelse truffet af en administrativ myndighed i et tredjeland, der kræver, at en dataansvarlig eller en databehandler overfører eller videregiver personoplysninger, kan kun anerkendes eller håndhæves på nogen måde, hvis den bygger på en international aftale, såsom en traktat om gensidig retshjælp mellem det anmodende tredjeland og Unionen eller en medlemsstat, uden at det berører andre grunde til overførsel i henhold til dette kapitel.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.