Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven er vedtaget i Danmark for at præcisere nogle forhold i databeskyttelsesforordningen til en dansk kontekst.  

Menuen i venstre side af skærmen giver dig mulighed for nemt at klikke rundt mellem paragrafferne, så du lettere kan finde sammenhængen mellem ‘forordningen’ og den danske databeskyttelseslov.

Databeskyttelsesloven består af 13 kapitler. 

 • Kapitel 1: Lovens materielle anvendelsesområde
 • Kapitel 2: Lovens geografiske anvendelsesområde
 • Kapitel 3: Behandling af oplysninger
 • Kapitel 4: Videregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige
 • Kapitel 5: Kreditoplysningsbureauer
 • Kapitel 6: Begrænsninger i registreredes rettigheder
 • Kapitel 7: Tavshedspligt for databeskyttelsesrådgivere
 • Kapitel 8: Akkreditering af certificeringsorganer
 • Kapitel 9: Tilladelse til behandling
 • Kapitel 10: Datatilsynet
 • Kapitel 11: Tilsyn med domstolene
 • Kapitel 12: Retsmidler, ansvar og sanktioner
 • Kapitel 13: Afsluttende bestemmelser