Databeskyttelsesloven

§ 38

For Domstolsstyrelsens udøvelse af tilsyn i henhold til § 37 gælder bestemmelserne i §§ 29 og 34. Domstolsstyrelsens afgørelser er endelige.