Databeskyttelsesloven

§ 48

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.