GDPR awareness til ansatte

GDPR awareness

Awareness handler om at øge opmærksomheden om et emne. Awareness om GDPR er vigtigt, da du er afhængig af at dine ansatte har styr på GDPR.

Du kan ikke håndtere GDPR uden at have dine medarbejdere med ombord. 

Hvorfor bruge tid på at oplære ansatte i GDPR

Du kan have sikre systemer, men hvis dine ansatte bruger systemerne usikkert, så nytter det intet med et smart system. Spar pengene på IT, og brug krudtet på dine ansatte.

Du bør sikre dig, at dine ansatte kender til GDPR. Faktisk bør de uddannes i GDPR, og du kan selv give dem denne uddannelse.

Du skal sikre dig, at dine ansatte kender kundernes rettigheder, fordi med GDPR har kunderne nogle rettigheder.

Du skal også sikre dig, at dine ansatte behandler kundernes oplysninger ordentligt. Det vil derfor være en god idé at uddanne dine ansatte i hvordan at jeres kundeoplysninger behandles fx i..

  • Mails
  • Mobiltelefonen (opkald, sms’er, apps,..)
  • PC
  • USB
  • Kundesystemer
  • Økonomisystemer
  • Mapper i skabe
  • Hjemmeside

Sådan uddanner du dine ansatte i GDPR

GDPR skal ind under neglene på dine ansatte, så GDPR ikke bare bliver en skrivebordsøvelse. 

Ansattes ansvar

Dine medarbejdere vil tage ansvaret når de får det givet. Derfor kan du med fordel uddelegere ansvaret for virksomhedens opgaver til de ansatte, som er tættest på opgaverne. 

Retningslinjer

Yes, retningslinjer er ikke så spændende for dine ansatte.  Men uden retningslinjer er det svært at forklare hvad der er rigtigt og forkert. 

Lav derfor en retningslinje for dine ansattes behandling af personoplysninger. Bed dem om at følge retningslinjerne, og følg op på deres erfaringer på et personalemøde.

Personalemøder

I holder formentlig personalemøder en gang imellem. Smid GDPR på dagsordenen rutinemæssigt, og tag jer en tilbagevendende snak om GDPR og jeres behandling af persondata. Det er en god og nem måde at signalere til alle medarbejdere, at GDPR er vigtigt for virksomheden.

GDPR awareness

Brug video for at skabe en god kultur omkring GDPR og IT-sikkerhed. Videoer går rent ind hos dine ansatte.

GDPR awareness videoer med forskellige sikkerhedsråd gør informationen let fordøjelig, så budskabet siver direkte ind.

Videoerne kan omhandle ransomware, principperne i GDPR, kunders rettigheder, gode råd til password, etc. Et godt forløb med GDPR awareness brænder sig fast på nethinden, og skaber gode diskussioner omkring informationssikkerhed i virksomheden.