IT-sikkerhed for ikke-eksperter

Den digitale udvikling har ført til, at de fleste virksomheder er dybt afhængige af IT i alle henseender. Derfor er det vigtigt, at enhver virksomhed har en passende IT-sikkerhed.

Et brud på IT-sikkerhed kan have store konsekvenser for virksomhedens drift. Herudover, så er et brud på persondatasikkerheden også et brud på GDPR, hvis bruddet kunne være undgået med passende foranstaltninger.

De fleste arbejder med computere og anden IT til dagligt, men få af os er eksperter i IT-sikkerhed, da det er et komplekst fagområde. 

Desværre er viden om IT-sikkerhed en mangelvare, hvilket gør det vanskeligt for mange virksomheder at tage styring på deres IT-sikkerhed. 

Cyber security kursus

Hvem er dette kursus til?

Dette kursus er målrettet virksomheder, som har erkendt behovet for, at IT-sikkerhed er vigtigt for eget arbejde, samt virksomhedens sikkerhed. 

Dette kursus i IT-sikkerhed er målrettet ikke-eksperter, som ønsker mere viden, så de kan tage mere ansvar for IT-sikkerheden i det daglige, samt indgå i dialog med IT-professionelle: 

 • Dig som ikke er IT-ekspert.
 • Dig som kender til GDPR, men ikke IT-sikkerhed.
 • Dig som mangler basal viden om IT-sikkerhed fx hvad er kryptering og hvad er formålet med en firewall?
 • Dig som har erkendt, at IT-sikkerhed er vigtigt for forretningen.

Målet for dette GDPR kursus

Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at tage styring på IT-sikkerheden i en lille virksomhed.

Hvis du arbejder i en større virksomhed, så kan kurset udstyre dig med viden, så du kan forbedre din dialog med IT-professionelle om IT-sikkerhed fx hvis du er systemejer, indkøber, mv..

Du får kompentencer til at kunne tage initiativet for IT-sikkerheden på din arbejdsplads fx som projektleder eller koordinator. Du får redskaberne til at kunne stille krav til partnere, samt stille de rigtige spørgsmål om IT-sikkerhed.

Kursusindhold

Kurset starter med at etablere grundlaget for resten af dagen ved at afklare:

 • Hvad er IT-sikkerhed?
 • Hvorfor er IT-sikkerhed vigtigt for din arbejdsplads?
 • Hvordan er sammenhængen mellem GDPR og IT-sikkerhed?

I denne lektion ser vi på hvordan, at virksomhedens IT-sikkerhed kan brydes.

 • Hvilke aktører står bag hackerangreb?
 • Hvordan og hvornår identificeres risici?

Vi gennemgår de gængse angrebsteknikker, som udgør en risiko for IT-sikkerheden. 

Herudover, så ser vi også på de generelle sårbarheder, som en virksomhed kan have i sin IT-sikkerhed.

Når vi kender disse risici, så har vi et bedre grundlag for indføre passende foranstaltninger i virksomheden, som modsvarer disse. 

Hackerne er snu, og samtidig er det generelle vidensniveau om IT-sikkerhed lavt. 

Dette er en dårlig kombination, hvis man vil undgå brud på IT-sikkerheden.

En virksomhed skal kunne identificere et angreb på sin IT-sikkerhed, således at et angreb kan stoppes “stands ulykken”.

I denne lektion dykker vi ned i hvordan, at du kan lave en kortlægning af dine informationsaktiver og efterfølgende foretage risikovurderinger af disse.

Du kan nemlig ikke beskytte din IT eller dine data, hvis du ikke har et overblik over virksomhedens informationsaktiver.

Databeskyttelsesforordningen kræver, at en virksomhed indfører ‘passende’ foranstaltninger, så lovgivningen kan efterleves. Risikovurderinger hjælper virksomheden med at fastsætte dette ‘passende niveau’ for efterlevelsen af reglerne. 

I denne lektion gennemgår nogle af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger, som du kan indføre for at fremme IT-sikkerheden:

 • Firewalls,
 • Kryptering
 • Emailsikkerhed
 • Backup
 • etc.

 

GDPR kræver, at man indfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så man kan sikre en tilstrækkelig sikkerhed for behandlingen af personoplysninger.

I denne lektion kommer vi ind på hvad dette indebærer, samt hvordan at virksomheden kan indføre disse ‘passende’ foranstaltninger ved at anvende risikovurderingerne. 

IT-sikkerheden i virksomheden er ligeså sikker, som det svageste led. Medarbejdere uden tilstrækkelig viden om IT-sikkerhed udgør ofte den største risiko. Det kræver blot 1 forkert klik med musen for, at en skadelig fil downloades.

I denne lektion ser vi på hvordan, at du kan bidrage til at højne vidensniveauet om IT-sikkerhed i virksomheden. Herigennem kan du bidrage til at hele organisationen bliver skarpere på at identificere trusler for virksomhedens IT-sikkerhed.

Til sidst har vi fokus på hvad du kan gøre fremadrettet for at tage styring på virksomhedens IT-sikkerhed. 

Målet for virksomheden er at forblive sikker, så virksomheden kan forsætte sin drift uhindret, og persondata forsat beskyttes. 

Du får redskaberne til at lede denne forandring.

Book firmakursus

Styrk IT-sikkerheden i din virksomhed med dette firmakursus til dine medarbejdere.

Kursusmateriale

Kurset er bygget op omkring de ressourcer, som du kan finde her på siden, samt andre frit tilgængelige kilder.

Kursusdagen

Dette kursus er et heldagsarrangement, men variationer af kurset kan også tilpasses din virksomhed.

Kurset afholdes online, og deltagelse i kurset kræver derfor, at du har adgang til computer, samt en velfungerende internetforbindelse.

OBS – dette kursus undervises på engelsk.

Pris

Pris for deltagelse i kurset er 5.500 kroner per medarbejder ekslusiv moms og inkl. kursusmateriale. Læs mere om handelsbetingelserne her.

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte os på team@gdpr.dk, hvis du har spørgsmål til kurset.

Tilmelding

Når din kursustilmelding er afsendt, så vil vi efterfølgende sende dig en bekræftelse på tilmelding, samt en faktura. Din tilmelding er endelig når din betaling er modtaget.

Se vores persondatapolitik her.