GDPR kursus (basis)

København og Aarhus

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) har indført mange nye krav, som omfatter de fleste administrative jobfunktioner.

Dette kursus er designet til at give dig et fundament for at kunne arbejde med GDPR-reglerne i det daglige.

GDPR kursus

Målet for dette GDPR kursus

Dette GDPR kursus giver dig:

  • Introduktion til GDPR-reglerne.
  • Praktiske eksempler på hvordan, at lovgivningen kan efterleves.
  • Praktisk forståelse af hvordan, at en virksomhed kan efterleve GPDR-reglerne.
  • Redskaber til at varetage GDPR i din jobfunktion

Hvem er kurset til?

GDPR basis kurset er målrettet personer, som løbende støder ind i GDPR i deres arbejde, og som har behov for en målrettet gennemgang af GDPR-reglerne, som kombineres med praktisk undervisning til at få reglerne ind under huden. 

GDPR kurset vil gøre dig bedre rustet til at forstå dine arbejdsopgaver i relation til GDPR-reglerne, så du fremadrettet kan arbejde proaktivt med fx ledelsen, IT eller en databeskyttelsesrådgiver omkring persondatabehandlingen i virksomheden. 

Kursusindhold

Kurset starter med at sætte rammerne, og gennemgå relevant lovgivning i persondataretten, så du får et overblik.

I denne lektion dykker vi ned i de vigtigste dele af  Databeskyttelsesforordningens regler, samt hvordan disse hænger sammen. Senere i kurset vil vi komme nærmere ind på de praktiske konsekvenser af reglerne.

Databehandlere har en stor rolle for din virksomheds efterlevelse af GDPR-reglerne. Virksomheden skal indgå aftaler, foretage risikovurderinger, samt løbende føre tilsyn med, at databehandlerne lever op til aftalen. I denne lektion dykker vi ned i hvordan, at en virksomhed kan udføre denne krævende opgave i praksis.

GDPR giver ‘de registrerede‘ nogle rettigheder, som virksomheden skal efterleve. I denne lektion gennemgås de registreredes rettigheder, samt hvordan at virksomheden kan efterleve disse i praksis.

Databeskyttelsesforordningen kræver, at en virksomhed indfører ‘passende’ foranstaltninger, så lovgivningen kan efterleves. Risikovurderinger hjælper virksomheden med at fastsætte et passende niveau for efterlevelsen af reglerne. I denne lektion dykker vi derfor ned i hvordan, at du kan lave en risikovurdering for behandlingen af personoplysninger i dit arbejde.

GDPR kræver, at man indfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så man kan sikre en tilstrækkelig sikkerhed for behandlingen af personoplysninger. I denne lektion kommer vi ind på hvad dette indebærer, samt hvordan at virksomheden kan indføre disse ‘passende’ foranstaltninger ved at anvende risikovurderingerne. 

Den afsluttende del af kurset har fokus på, hvordan at virksomheden organiserer sig, så den løbende efterlever GDPR-reglerne.  

  • Dokumentering af efterlevelse
  • Efterlevelse i praksis

I den sidste lektion gennemgår vi nogle af de redskaber, som kan gøre compliance lettere at håndtere for en virksomhed. Vi kommer ind på redskaber til at håndtere mailsikkerhed, IT-sikkerhed, dokumentation af compliance arbejdet, mv. 

Kommende kurser

Aarhus d. 6. oktober.

København d. 24. oktober.

Pris 5.500 kr ex. moms

Inkl. forplejning og kursusmateriale. Læs mere om handelsbetingelserne her.

Kursusmateriale

Kurset er bygget op omkring de ressourcer, som du kan finde her på siden, samt andre frit tilgængelige kilder.

Efter kurset har du derfor redskaberne til selv at kunne navigere i GDPR-reglerne med hjælp fra internettet, så du fremadrettet kan finde svar på dine GDPR-spørgsmål.

Kursusdagen

Dette GDPR kursus er et heldagsarrangement fra kl. 09-16, og derfor indgår der forplejning i prisen.

Kurserne afholdes centralt i København og Aarhus nær hovedbanegård og anden offentlig transport. Der vil også være mulighed for parkering i gåastand til kursuslokationen.

Underviser

Din underviser på kurset bliver Thomas Grønbek Andersen. Thomas er praktiserende advokat med et fokus på GDPR, men ligeså vigtigt, så er han en passioneret underviser hos os, samt på bl.a. Syddansk Universitet.

Her kan du kan læse mere om menneskene bag GDPR.DK.

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte os på team@gdpr.dk, hvis du har spørgsmål til kurset.

Tilmelding

Når din kursustilmelding er afsendt, så vil vi efterfølgende sende dig en bekræftelse på tilmelding, samt en faktura. Din tilmelding er endelig når betalingen er modtaget.

Se vores persondatapolitik her.